Configuration files used by various tools on Linux.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
rypel d6983ff7f9 [bashrc] change language to en_GB před 5 měsíci
.config/htop [htoprc] set coloring preferences and header; enable tree view před 5 měsíci
.bashrc [bashrc] change language to en_GB před 5 měsíci
.editorconfig [editorconfig] add rules for makefile, markdown, yaml, json and default před 5 měsíci
.gitconfig [gitconfig] fill in email před 5 měsíci
.gitignore [gitignore] ignore jetbrains config před 5 měsíci
.vimrc [vimrc] enable syntax coloring and set tab to 4 spaces před 5 měsíci
LICENSE [license] fill in copyright před 5 měsíci
README.md [install, readme] add install script and explain usage před 5 měsíci
install.sh [install] also source .bashrc před 5 měsíci

README.md

dotfiles

Configuration files used by various tools on Linux:

  • bash
  • editorconfig
  • git
  • htop
  • vim

usage

Clone this repo, then run the install.sh script to copy the relevant files into the current user’s $HOME directory.

The script will ask for each file before a potential overwrite. Answer with y, n or abort wih ctrl+c

git clone https://git.rypel.io/rypel/dotfiles.git
cd dotfiles/ && chmod +x install.sh && ./install.sh