Configuration files used by various tools on Linux.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Julian 50cdd2496e add TIMEFORMAT and dotenv function 4 månader sedan
.config/htop [htoprc] set coloring preferences and header; enable tree view 1 år sedan
.bashrc add TIMEFORMAT and dotenv function 4 månader sedan
.editorconfig [editorconfig] add rules for makefile, markdown, yaml, json and default 1 år sedan
.gitconfig [gitconfig] fill in email 1 år sedan
.gitignore [gitignore] ignore jetbrains config 1 år sedan
.vimrc [vimrc] enable syntax coloring and set tab to 4 spaces 1 år sedan
LICENSE [license] fill in copyright 1 år sedan
README.md [install, readme] add install script and explain usage 1 år sedan
install.sh [install] also source .bashrc 1 år sedan

README.md

dotfiles

Configuration files used by various tools on Linux:

  • bash
  • editorconfig
  • git
  • htop
  • vim

usage

Clone this repo, then run the install.sh script to copy the relevant files into the current user's $HOME directory.

The script will ask for each file before a potential overwrite. Answer with y, n or abort wih ctrl+c

git clone https://git.rypel.io/rypel/dotfiles.git
cd dotfiles/ && chmod +x install.sh && ./install.sh